Μονώσεις Ταρατσών / Στεγανοποίηση Ταράτσας με Ασφαλτόπανο

Η στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα αποτελεί την πιο σύνηθες λύση για μονώσεις ταρατσών, καθώς το ασφαλτόπανο είναι το μόνο στεγανωτικό υλικό που έχει τέλεια πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (μπετόν, αφρομπετόν, περλομπετόν κ.α.).
Τα ασφαλτόπανα προσφέρονται σε διάφορες ποιότητες για να μπορεί να καλυφθεί κάθε κατασκευαστική ανάγκη. Σε περιπτώσεις εφαρμογών μονής στρώσης ασφαλτοπάνου, εκτεθειμένου στις καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να επιλέγονται ελαστομερή ασφαλτόπανα υψηλής πυκνότητας.

Τρόπος εφαρμογής για μόνωση ταράτσας:

Απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός του υποστρώματος, απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων και επισκευή αυτών.

Εάν δεν υπάρχουν ρύσεις θα πρέπει να δημιουργηθούν με ελαφροσκυρόδεμα ώστε να μην υπάρχουν στάσιμα νερά.

Επάλειψη τις επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι (βενζινόπισσα) Arexol Lac.

Επικόλληση των ασφαλτοπάνων με φλόγιστρο. Για μονή στρώση ασφαλτοπάνου προτείνεται Asphaldien 5 Kg ή Hermesdien 6 Kg.

Ενίσχυση στις ενώσεις των ασφαλτοπάνων και στα δύσκολα σημεία με ακρυλική ή ασφαλτική μαστίχη ή ασφαλτοπολυουρεθανική μαστίχη Hyperdesmo PB 1K.

Προαιρετικά και εφόσον είναι δυνατόν, στήριξη της άκρης των ασφαλτοπάνων με ειδική λάμα.

5/5 (2 Reviews)